Inemiisile ei olõ inämb midägi pühä. Terve hulk astroloogiahuviliidsi naisi pand Mangilõ süüs ligitükmist ja kõgõ rohkõmb sündümäldä mooduga kumpamist. Mang käü politsein asja seletämän, paparatso käävä Mangil esiki tsukõluskotussõn takan, ja ku ei saa vanameistri näko üles võetus, pildistedäs meistri pal’ast perset ja riputõdas pilt internetti üles.

Perse perrä om väega rassõ üldä, kas tsuklõman käve Mang vai kiäki tõnõ. Pilditegijä või ka umast persest pilti tetä ja perän üldä, et tegemist om tähetarga istmises mõtõldu puhkamisplatsiga. Niisama om kahtlanõ jutt, et tegemist oll’ kõgõ rohkõmb sündümäldä mooduga kumpamisõga. Kas om koskil säädüsega paika pantu, määne kumpaminõ om kõgõ rohkõmb sündümäldä? Joba iist ja takastpuult sama as’a kumpaminõ om tävveste esisugumanõ. Kumb om inämb sündümäldä? Las õiguskantsler seletäs. Mis om selge, om seo, et ku sul omma alomadsõ tšakra kinni, sõs ei olõ jo mõtõt nuid otsa iist vallalõ tegemä naada. Ja kõgõpäält, nuu umbõs 50 naist kiroti vai kõlisti esi Mangilõ ja tüke ligi ja ku Mang käe Kadrioron künnärpääni puuoosõ sisse tsusas’, sõs naksi hädäldämä…

Mangi-poiss oll’ pall’o tasalik ja tuu timä hukut’. Liiga pehme ja hää inemine. Ku sa midägi taivalaotusõst ja tähist tiiät ja miis olõt, sõs ei lää sa naasõl alomast tšakrat niisama ehku pääle vallalõ tegemä. Sa kärätät: püksi maaha, märä, ma näüdä sullõ su musta mulku! Ku mi sinnä punni ette ei saa, tõmbas seo terve universumi hindä sisse. Püksi maaha, toeda pingi nõalõ, lits, perse pistü, ma võta uma suurõ vankri vällä ja kae, mis tetä and!

Vot nii piät tähetark tegemä. Must mulk! Ütski naanõ ei joosõ «Päältnägejäle» kaibama, ku sa kõnõlat asjust õigõ nimega. Tuu must mulk tõmbaski kõik hindä sisse! Ku pall’o miihi om tuuperäst umast elost ilma jäänü, läävä maja, auto, suvila, pangakonto, kõik tõmbas sisse, madala sagõhusõ halusa vilinäga, infrahelü kõrvulahkva muusiga perrä. Ku must mulk sinno ei tõmba, olt sa tõistsugunõ, a ega tuu tõnõ mulk sukugi parõmb ei olõ.

Astronoomi ei tiiä senimaani, mis sust saa, ku sinno läbi musta mulgu tõmmatas. Pakutas, et sääl takan või olla tõnõ universum vai tõnõ must mulk. A Mang om astroloog, astroloog tiid täpsele, mis tunnõ om, ku sinno läbi tõmmatas. 50 musta mulku ütstõõsõ takah om kõva läbielämine, pall’o kõvõmb läbielämine, ku sinno Prantsusmaa ja Šveitsi piiri pääl läbi Suurõ Hadronidõ Põrguti lastas. Mang ei olõ teile määnegi pervert, a puhas Higgsi boson, tuu, mis kõgõlõ ülejäänüle kaalu ja mõttõ and.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
tiidjämiis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit