Teppo lõõdsavõigõlus kuts pillimiihi

Võromaa tunnõt lõõdsameistri Teppo Augusti mälestüses 30. kõrda peetäv üleriigiline võikimängmine kuts pillimängjit mõõtu võtma. Võikimängmine peetäs 7. hainakuul ja kirjapandminõ võigõlusõlõ joba käü.

Nigu joba kombõs saanu, peetäs lõõdsamänguvõigõlus Võro perimüstandsufestivaali aol, miä om timahava 5.–8. hainakuul. Pido teema om kah seokõrd Teppoga köüdet: tuu om «Teppo timm ja polkasamm».

Kae ligembält: vorufolkloor.ee

UL

Jaga seod artiklit
2018-04-24T12:46:51+00:00