Sügüsedse tsirelihäiermä


20. süküskuul avasti, et mu kodu man Karula kihlkunnan oll’ tsirel häitsemä lännü. Säänest asja olõ-i varrampa nännü. A seol tsirelil või ka elorütm segi olla, selle et kopp om tä üten juurõpalliga vällä kaibnu. Kama Põimu jutt ja pilt

Jaga seod artiklit
2018-09-25T12:58:58+00:00