Massina-traktorijaama (MTJ-i) olli Nõvvokogõ Liidun 1928–1958. aastil. Nii ka Eestin pääle II ilmasõta. MTJ-i olli riikligu ettevõttõ, kon olli traktori, põllutüü- ja veomassina, minka käüti kolhoosõn tüül. Edimädse MTJ-i luudi Eestin 1941. aastagal.

Inne sõta olli Eesti Vabariigin sääntsesamadsõ traktorijaama, miä võisõ olla riigi vai ütistü uma, a ka peris eräumandin. Nii oll’ seo asi mi talorahvalõ tutva.

Täämbädse pildi pääl om nätä Varstu massina-traktorijaama sainalehe Mehhanisaator toimõndust lehte tegemän 1956. aastaga urbõkuun. Sainalehen oll’ juttu elost ja tegemiisist, miä omma häste mõonu ja avitanu tüükõrra rikmist veidembäs saia. Kõrrarikja panti häbüposti ja sinnä es taha kiäki saia, selle et sis jäit ilma egäsugumaidsist hüvvist as’ost (kortina saaminõ; auto, külmäkapi, vaiba vm ostmisõ luba).

Pildi om tennü ETA piltnik Normanni Erich.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit