Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

21. kiri. Värinä

 
Timahavanõ talvõaolõ üleminegi üü jääs tõistmuudu miilde. Tsipa inne kellä nellä heräsi hirmsa kolina pääle. Puul-unõn tundu, et Ali Baba ja nelikümmend rüüvlit tahtva rõdu kaudu mi kortinahe sisse tulla. Karksi seo mürinä pääle istma, a armsa tõõnõpuul rahust’ kõrvalt, et olõ-i midägi, kõva tuul kolistas. Jäi vahtsõst magama.

Mõnõ ao peräst ai tõõnõpuul mu vahtsõst üles ja ütel’, et õks es olõ tuul, hoobis maavärrin. Tä oll’ pääle kolina lõppu naanu mõtlõma, et tuul jo ei puhu. Ja sis tull’ tälle miilde, et elämi piirkunnan, kon maa iks vahepääl värises. Seo mõtõ ai perämädse unõ är ja ku tä interneti valla tekk’, sai hirm kinnitüse. Tõtõstõ toimu Rumeeniän 5,6magnituudinõ maavärrin, midä oll’ tunda ka naabririigen.

Tuu tiidmisega jäi ma vahtsõst magama. Hummogu naksi mõtlõma, et inemine om iks häste harinõja elläi. Nika ku seo üüni olli mõtõlnu, et ku midägi säänest piäs juhtuma, omma tüküs aos närvi pingõn nigu pillikeele. A ei midägi säänest. Tasadsõ maaga rahulidsõlt põh’amaalt peri inemine võtt’ maavärisemise tiidmises ja magasi edesi. Seen olõ õs vähämbätki tunnõt, et midägi esierälist sündünü olõs. Kuigi tego oll’ perämädse katõ aasta kõgõ kõvõmba maavärinäga Rumeeniän, saa umast kogõmusõst üteldä, et 5,6magnituudinõ raputus kuigi tukõv ei olõ.

Rumeenläse esi arvasõ, et suurõ ja traagilidsõ maavärinä käävä umbõs egä kolmõkümne aasta takast. Aolugu säänest intervalli ei kinnitä, kuigi tõtõ om seo, et vahepääl tulõ tankandin ette peris tõsitsidõ tagajärgiga maavärinit. Lähembäst aoluust omma tõsitsõmba säändse:

• 30. lehekuu 1990 (6,9 magnituuti Richteri skaala pääl): 14 hukkasaanut, 36 vikasaanut;

• 30. põimukuu 1986 (7,1): 2 hukkasaanut, 558 vikasaanut;

• 4. urbõkuu 1977 (7,4): 1 578 hukkasaanut, 11 221 vikasaanut;

• 10. märdikuu 1940 (7,7): 1 000 hukkasaanut, 4 000 vikasaanut. Tego om kõgõ kõvõmba maavärisemisega, miä 20. aastasaal Rumeeniän olnu.

Seosügüsedse maavärinä vast kõgõ rassõmb tagajärg omgi seo, et tä tulõtas miilde oho, miä inemiisi tankandin pass. Aoluu kaeminõ tuu tsipa külmävärinit pääle ja pand märgotama tuust, miä või saia. Loodami siski, et ku pinge maa seest väikumpi toukamiisiga vällä saa, jääs suurõmb õnnõtus tulõmalda.

Cutremur – maavärrin rumeeniä keeli


Epleri Rain

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit