Räpinä kammõrkuur uut vahtsit lauljit

Räpinä kammõrkuur uut kõiki helürühmi vahtsit lauljit. Proovi omma tõsõpäivilde kellä 19–21 Räpinä muusigakoolin.

Kandidaadi võiva hindäst teedä anda seo kuu lõpuni. Ettelaulmisõs/helüproovis tulõ kirota koori dirigendile Kadarpiku Tiinalõ tiina224@gmail.com.

UL

Jaga seod artiklit
2018-10-23T13:48:33+00:00