Puulpäävä, 10. märdikuul tulõ Võro liinan spordikeskusõn jälki Uma Meki suurlaat. Säänest laatu peetäs joba ütsäs kõrd. Kauplõma tulõva väikutuutja päämidselt Vanalt Võromaalt ja ümbrekunnast.

UL

Jaga seod artiklit