Puiga näütemängupäiv om 20. mahlakuul

Timahavanõ Puiga näütemängupäiv peetäs 20. mahlakuul Puiga latsiaian ja koolimajan. Võrokeelitside näütemängõga astva latsiaialatsõ üles kell 10 Puiga latsiaian, koolilatsõ alostasõ koolimajan kell 12. Huviliidsi oodõtas latsi ülesastmiisi kaema.

UL

Jaga seod artiklit
2018-04-10T14:06:18+00:00