Põlva maakunnan otsitas kodaniguütiskunna aasta tegijit

Vällä om kuulutõt konkurss kodaniguütiskunna 2018. aasta parõmbidõ tegemiisi ja tegijide löüdmises Põlva maakunnan.
Tunnusta tahetas aasta kodaniguütisüst, valli Põlvamaa sädeinemine, aasta vabatahtlik ja aasta kodanigualgatus.

Ligemb teedüs e-postiga kaisa.tammoja@polvamaa.ee.

UL

Jaga seod artiklit
2018-10-09T14:48:08+00:00