Vällä om kuulutõt konkurss kodaniguütiskunna 2018. aasta parõmbidõ tegemiisi ja tegijide löüdmises Põlva maakunnan.
Tunnusta tahetas aasta kodaniguütisüst, valli Põlvamaa sädeinemine, aasta vabatahtlik ja aasta kodanigualgatus.

Ligemb teedüs e-postiga kaisa.tammoja@polvamaa.ee.

UL

Jaga seod artiklit