Põlva jõululaadal omma välän ka opilasfirma

Puulpäävä, 8. joulukuul peetäs Põlva kultuuri- ja huvikeskusõn jõululaatu.

Muiõ kauplõjidõ kõrval tulõva uma kraamiga vällä ka kõik Põlva gümnaasiumi opilasfirma.

UL

Jaga seod artiklit
2018-12-04T12:06:03+00:00