Pikk kuuvar’otus


Minevä riidi, 27. hainakuul oll’ nätä seo aastasaa kõgõ pikembät kuuvar’otust. Var’otust oll’ kokko päält nelä tunni, tuu ao seen paistu kuu verevät värvi üts tunn ja 43 minotit. Huulmada pilvitsest ilmast sai ka Võromaal taad kaia. Seo pilt om tettü puulvar’otusõ aigu kell 00.37 Kobõlan. Müürsepä Tuule jutt ja pilt

Jaga seod artiklit
2018-07-30T15:29:42+00:00