Perimüsmuusikit oodõtas Moostehe võistlõma

XVIII Eesti rahvamuusigasäädüngide festival Moisekatsi Elohelü kuts muusikit võistluskontsõrdilõ kirja pandma.

Üte võistlusluu põhi om ette ant: laul «Kost laalu saadu» Räpinä kihlkunnast. Tuu om aastal 1912 lindi pääle laulnu Leevako naanõ Zerningu Kristina. Tõõsõ luu saa ümbretegemises eesti rahvamuusiga seest esi valli.

Festivali pääpreemiä om 1000 €. Muusigu saava võistlusõlõ kirja panda nikani ku 30. joulukuu pääväni.Teedüst saa: moostefolk.ee.

UL

Jaga seod artiklit
2016-11-08T11:43:52+00:00