Peetäs Pühäjõõ käsitüülaatu

Varõsõ külan peetäs 11. põimukuul Pühäjõõ käsitüülaatu.

Lisas meistride käsitüükaubalõ om laaduprogrammin kavan Vana-Võromaa käsitüü opitarõ, Võro instituudi keelenukk, kuurikohvik ja tegemise latsilõ. Päiv nakkas pääle kell 10. Teedüst löüd Facebookist vai telefonilt 5396 8119.

UL

Jaga seod artiklit
2018-07-30T15:32:35+00:00