Võro instituut korjas 14.–26. süküskuuni kokko kõgõ põnõvampi võro keele sõnno. Valik välläpakutuist sõnnost saadõtas Friisimaalõ, 2018. aastaga Euruupa kultuuripääliina, kon noid sõnno saa Euruupa kiili tutvustavan keelemajan stende pääl näüdädä.

26. süküskuu pääväl peetäs Euruupa kiilipäivä. Taa päävä kuulut’ vällä Euruupa Nõvvokogo 2001. aastagal, et tukõ kiili opmist üle terve Euruupa.

Euruupa kiilipääväl kõrraldõdas mitmõsugutsit ettevõtmiisi kiili opmisõ ja Euruupa keelekirivüse tugõmisõs.

Sõna, midä oodõtas, võinu olla kõgõ põnõvamba, ilosamba vai võroperätsembä. Egäüts saa noid vällä pakku instituudi Mol’ovihu lehe pääl (facebook.com/VoroInstituut), a või ka kõlista tel 782 8750.

Sõnno välläpakjidõ vaihõl loositas vällä võrokeelist kiräsõnna ja muid võro kultuuriga köüdetüid avvohindu.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit