Tulõva kuu tetäs Võromaa kutsõhariduskeskusõn Väimelän 40tunninõ kursus, kon kõnõldas ökoturismist. Koolitasõ tunnõdu ökoturismi praktiku Ruukeli Aivar Suumaalt ja Piho Aigar Võromaalt. Koolitusõ seen om ka mitu opireisi ja tüütarrõ.

Ligembät teedüst saa Võromaa kutsõhariduskeskusõst Kruusalu Terje käest, tel 785 0817; 5690 5389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit