Valitsus võtt viimäst

Ma kuuli raadiost, et inne vällävahetamist taht valitsus viil inemiisi käest viimäst võtta.

Parhilla piät inemine hinnäst kõrraga massuammõtilõ üles andma, ku kongi määnestki tüüd tege. Sõs saa valitsus hoita tüütegijil silmä pääl ja massu kor’ada.

A nüüd taht valitsus ka tuu vanainemiisi as’a tegemise massu ala panda. Tuu jaos piät inne sängü teki ala minekit sotsiaalministeeriümile teedä andma, et mi nakkami no last tegemä. Vot ei tiiä, ku kõrraga käünüs ei saa vai tiit latsõ ilma inne kirja pandmada, kas sõs piät trahvi kah masma. Tuud olõ-i ministeeriümi-tädi viil ütelnü. Näil om jo väega pall’o tüüd: vaia tetä säädüisi, mis kell tohtva inemise minnä tüüle ja kuuli vai kodo magama. Nii ei jääki näil aigu säändside veidemb tähtside asju kõrraldamisõ jaos nigu perretohtri vai vanainemiisi iist hoolitsõminõ vai vähähaigidõ raviminõ.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit