Võro instituut uut nikani ku 28.02. töid 30. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõlõ «Mino Võromaa».

Kirota või juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, märgotuisi, laulõ. Teema saa valli kas viie teema siäst vai sis kirota umal süämelähküdsel teemal.
«Mino Võromaa 2017» teema omma:

• Mino Võromaa / Milles mullõ Võromaa
• Mis om moodun / Kiä om moodun
• Eesti pidopäävä (Eesti Vabariigi tsõõrigu hällüpäävä pääle mõtõldõn)
• Kimmüseldä ilm
• «Inemise ommava ulli» (Contra)

Kõgõ parõmba tüü trükütäs är «Mino Võromaa» 30. latsiraamatun.

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü Kabuna Kaile käest tel 525 3215 vai kaile.kabun@wi.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit