Maavalla kua pühäpaiku pildivõistlusõl sai Vana-Võromaa eräpreemiä Rõugõ piltnigu Margi Martini pilt, mille pääl om Haanimaa Mustahamba tamm kuuvalgõl üül.

Margi Martin selet’, et pühä puu pildistämine sai ette võetus kimmä tsihiga – oll’ tahtminõ pühäpaiku pildivõistlusõl viil kõrd üten lüvvä.

«Minevä-aasta ma võitsõ tuu võistlusõ ja mõtli, et proovi viil,» kõnõl’ tä. «Ma otsõ ja kai, kon meil noid pühäpaiku om, kai pühäpaiku andmõbaasi. Säält ma saigi teedä, et Mustahamba tamm om pühä. Olli tast varrambagi müüdä sõitnu ja eski pilti tennü. No mõtligi, et huvitav puu, mullõ lähkün ja täpselt tii veeren, et mõtlõ midägi põnõvat vällä.»

Martin ütel’, et märgot’ tükk aigu, kuis väkev puu nii pildi pääle säädi, et olõssi iks lugu kah man, mitte õnnõgi puu saisman.

«Tamm om tii veeren, kõik sõitva kõik aig müüdä ja usu, et pall’o tõisi inemiisi ei tiiä kah, et taa om pühä puu, » kõnõl Martin. «Panni kaamõra pistü pikäs aos, esi hüpässi auto pääle ja kihoti puust müüdä, nii et auto tagatulõ jäivä pildi pääle.»

Pildi nimes sai «Rutatõn pühapaikust müüdä». Martin ütel’, et pilt näütäs tuud, et sõidami sakõst vannust tähtsist kotussist müüdä ja ei mõtlõgi tuu pääle, ku tähtsä nä omma olnu ja et nakkasõ är häömä.

Maavalla kua pühäpaiku pildivõistlusõ võitsõ Libe Epu pilt Vormsi saarõ ohvrilättest.

Pildivõistlusõ avvohinna antas kätte 3. joulukuu pääväl.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Vana-Võromaa preemiä saanu pilt pühäst Mustahamba tammõst Haanimaal
Vana-Võromaa preemiä saanu pilt pühäst Mustahamba tammõst Haanimaal. Margi Martini pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit