Kats tsuklõvat kruusi

Kats kruusikõist tsuklõsõ vii pääl. Üts jääs tõõsõst maaha.

«Mis juhtu?» küsüs edimäne taadõ kaiõn.

«Ooda veidü. Mul läts’ vesi kõrva,» kost tõõnõ.

Jaga seod artiklit