Maolda nali

Kats tsuklõvat kruusi

Kats kruusikõist tsuklõsõ vii pääl. Üts jääs tõõsõst maaha.

«Mis juhtu?» küsüs edimäne taadõ kaiõn.

«Ooda veidü. Mul läts’ vesi kõrva,» kost tõõnõ.

Jaga seod artiklit
2018-12-04T12:43:05+00:00