Maolda nali

Kõrralik külämiis vargit ei pelgä

Ütel külämehel om ehitet väläkemmerg, kon iin olõ-i ust.

Istus tuu miis sis ütspäiv sääl, ku naabrinaanõ juhtus müüdä minemä. Tuu pand kõrraga tänitämä:

«Kuis sa saa-i ust siiä ette, nii ilõdu om kaia…»

«Minkjaos uss? Ma joht ei usu, et kiäki siist midägi varasta taht,» kost külämiis vasta.

Jaga seod artiklit
2018-06-19T14:54:01+00:00