Hiussõlõikaja ja ämm

Miis om hiussõlõikaja man. Tuu küsüs: «Kas sul ämm kah om?» «Iks om,» vastas miis. «Kuis ämmä tervüs ka om?» küsüs hiussõlõikaja. «Ei olõ vika.» «Kas ämm kah vahel hiussõlõikaja man käü?»

Miis saa vihatsõs: «Mille sa mu ämmäst kõik aig kõnõlõt!»

«Sul nõsõsõ hiussõ pistü egä kõrd, ku ma ämmäst juttu tii. Sis om maru hää lõigada,» kitt hiussõlõikaja.

Jaga seod artiklit