Maolda nali

Sugulasõ mualumbin

Naanõ ja miis sõitva auton, tülütsese. Jõudva ütte küllä, kon kats tsika püherdäse mualumbin. Tülü om nii suurõs lännü, et naanõ näütäs tsiku pääle ja ütles:

«Kae, nuu omma su sugulasõ!»

«Kae, ommaki!» jääs miis nõuhtõ. «Nuu omma mu ämm ja äi.»

Jaga seod artiklit
2018-03-27T12:41:36+00:00