Maolda nali

Midä tetä miljoniga?

«Midä sa teesi, ku võidassi lotoga miljon eurot?» küsüse tüülise Navi suurõtalonigu Timmi Mardi käest.

Mart jääs mõttõlõ. Mõtlõs tükk aigu, ja mõtlõski vällä.

«Väetüst ostassi.»

Jaga seod artiklit
2017-04-25T15:52:23+00:00