Maolda nali

37 asja

Miis lätt politseijaoskunda avaldust tegemä: «Mul varastõdi 37 asja är.»

«Kost sa nii täpsele tiiät, mitu asja är varastõdi,» küsüs politsei.

«No kuis ma sis ei tiiä: pakk kaartõ ja punnivinn!»

Jaga seod artiklit
2017-12-05T15:25:38+00:00