Kõgõ parõmb auto

Mehe vaidlõsõ, määne om kõgõ parõmb auto.

«Saksa auto omma kõgõ parõmba. Jupi omma odava ja saia, ku midägi remonti vajja,» ütles üts.

«A Jaapani auto omma viil parõmba. Noid ei piäki remontma,» om tõõnõ tõist miilt.

«Ah, mis ti vaidlõti. Kõgõ parõmb auto om iks ammõdiauto,» om kolmas kõgõ targõmb.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit