Võrokõsõ omma iks laulurahvas olnu. Nii Võro liinan ku maal om ütenkuun laulmist avvu seen hoitu. Läbi ao omma kõva laulja olnu Vahtsõliina kandin, kon peeti tunnõtuid Asundusõ laulupidosiid, miä mõnikõrd esiki maakundligõst pidodõst üle olli.

Ku võim vahetu, olli laulupido kõgõ pühendüsega, inämbüisi Eesti NSV aastapäivile. 1960. aastil naati mõnõ teema perrä pito pidämä, ütes süüdläses oll’ Leete Kai, kiä tekk’ laulu- ja tandsupido lavastusligus ja rahvusligus.

Täämbäne pilt om tettü Vahtsõliina laulupidol 1951. aasta piimäkuun ja lava pääl ast üles puhkpilliorkestri. Pido kujondusõn om pall’o vaiva nättü Lenini ja Stalini pilte ja loosungidõga. A säändside loosungidõ all tetti ehtsät rahvakunsti, selle et pääle paari kohustusligu laulu oll’ kava üles säet inneskiidsi laulupidodõ perrä.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit