Ku pall’o kassu saava tüüinemise, Osula kuuli ja Võro gümnaasiummi sõitva opilasõ tuust, ku maakunnaliini bussõga saa ilma rahalda sõita? Nuu ütessä inemist, kiä kell 6.10 Antslast vällä sõitva bussiga sõitva, muidoki tuu pilediraha võitva. A ku buss sõitnu tunn aigu ildampa, võinu tuust võita eski 50 inemist. Ku panda käümä Antsla–Tarto õkvabuss, võtnu tuust vähämbält kolmõ valla inemise, kel Tarton käümist om.

A nigu seo Uma Lehe esimädse küle päält lukõ saa, om bussiliine inemiisi perrä ümbretegemine üts väega vaivalinõ ettevõtminõ. Ku riik tulnu uma 21 miljoni euroga appi, et Eesti bussiliinivõrk inemiisi ja terve mõistusõ perrä kõrda tetä, olnu tuust hulga inämb kassu ku populistlikust massulda bussisõidu lubamisõst.

Ku inne mõtõlda ja sis tetä, sis es tulnu ka säänest jamma, mille iist hoiatasõ nii bussifirma ku maakundõ transpordispetsiälisti – tasuta bussi mahus 17 inemist, a piätüsen uut 30, tiidmäldä arv kommertsliine pantas kinni ja riik piät nakkama vahtsit ilma rahalda bussiliine tegemä jne.

Arvada või, et ku bussivõrk saa kõrda, hoias kõvastõ rahha kokko. Tuu raha iist võinu tetä massulda bussisõidu näütüses kooliopilaisilõ, pensionärele ja väiku palgaga tüüinemiisile. Ma masnu hää meelega tuu euro bussiga liina sõitmisõ iist, ku buss sõitnu sändsel aol, et passis nii koolilatsõlõ ku tüüinemisele.

harju-ylle


Harju Ülle
päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit