Eesti kirändüsmuusõumi kotussõperimüse võistlusõ «Minu maastikud» Vana-Võromaa eräpreemiä sai Armuliku Hedi, kiä kirot’ umast kotost Räpinä kihlkunnan Hundilaanõ külän.

UL

Jaga seod artiklit