Kotussõ-juttõ eräpreemiä läts’ Räpinä kihlkunda

Eesti kirändüsmuusõumi kotussõperimüse võistlusõ «Minu maastikud» Vana-Võromaa eräpreemiä sai Armuliku Hedi, kiä kirot’ umast kotost Räpinä kihlkunnan Hundilaanõ külän.

UL

Jaga seod artiklit
2016-04-27T13:16:10+00:00