Võro instituudi man naas’ seo iispäävä pääle võro keele algkursus. Opitas ja har’otõdas võro keelen kõnõlõmist, lugõmist, kirotamist ja võro keeleoppusõ alossit.

Oppaja omma Jüvä Sullõv ja Fastrõ Mariko. Kursus käü kooni 15. mahlakuuni ja mass 30 eurot. Seo taso iist saa 10 x 1,5 tunni oppust ja opimatõrjaalõ.

Kursusõlõ om võimalik viil mano tulla, kiä edimäste tunni es jõvva. Teedüs ja kirjapandminõ: sulev.iva@wi.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit