Käü 13. Adamsoni nimeline murdõluulõvõigõlus

Mulgi kultuuri instituut om vällä kuulutanu Adamsoni Hendriku murdõluulõvõigõlusõ, kohe saa luulõtuisi saata kooni 1. süküskuuni. Oodõtas luulõvalikut vähembält viiest luulõtusõst, miä omma kirotõdu autori lemmikmurdõn. Eräle peetäs rehkendüst täüskasunuidõ ja koolilatsi siän.

Ligemb teedüs internetin lehe mulgimaa.ee pääl.

UL

Jaga seod artiklit
2018-03-27T12:07:30+00:00