Kanepi koolilatsi luuduslaagri

17.–18. lehekuul pei Kanepi gümnaasiumi 8.–11. klassõ opilasõ Valgjärvel luuduslaagrit. Laagrin sai ossa tüütarrist, midä veivä läbi Kanepi kooli oppaja ja Tarto ülikooli tudõngi. Kümnen tüütarõn sai tetä egäsugumaidsi mõõtmiisi, miä opsi gümnasistele luudust ja tarbõasjo vahtsõ pilguga kaema.

Pildi pääl kullõs laagrirahvas tsirgutiidläse Sellise Urmasõ iistvidämisel tsirgulaulu. Laagrin tetti valmis ka hulk filme, midä lõpõtusõs ütenkuun kaeti, ja mängiti põnõvat GPS-otsmismängu.


Uiboubina Kristeli pilt

Jaga seod artiklit
2018-05-22T13:48:18+00:00