Latsi- ja nuurikultuuri aasta kooliaasta alostusõn joova koolilatsõ koolipiimä. Nä märgotasõ, kuimuudu tetä vanavanõmbidõ päävä kontsõrti. Vast om midägi hääd miilde jäänü keväjädsest muusõumiüüst? Kas tuud saanu no kuigi är tarvita? Ja tegeligult, Euruupa muinsuskaitsõpäiv om kah samal aol. Kas noid tegemiisi kaema jõutaski? A kõgõ suurõmb murõ om iks tuuga, midä kinki 100-aastadsõs saavalõ Eesti Vabariigilõ.

Kavva ei olõ aigu märki. Valimisõ käävä tävve huuga, kõgõ tuuga tulõ kursin olla. Sis omgi käen aig, ku jõulu võiva paaris kuus maailma är valluta.

Niimuudu, kampaania kõrran, taa elokõnõ viirdüs. Ei mõistaki üteldä, om tuu sis hää vai halv.

Õnnõgi kar’aeläjä tunnõ tulõ vahel pääle.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit