1980. aastidõ edimädsel poolõl käve tiiehitüs Käätsost Mõnistõ poolõ. Ma kammandi kah tuu man. Vahtsõ tii tsiht läts’ vanast tiist kavvõmbõlt ja es sekä liiklust. Kül oll’ tegemist viiga, esieränis Kaku uja man, selle et veskitammi es saa alla laskõ.

Kaibsõmi truuba vundamendi jaos kaiviku kuivalõ maalõ, a iks presse vesi läbi maa sinnä sisse. Pidi kõik aig vett vällä pumpama.

Nädäli lõpun jõudsõmi vundamendi är valla ja jätimi kivistümä, et iispäävä toro paika nõsta.

Oll’ selge, et katõ pääväga tulõ mulk veereni vett täüs. Tuuperäst sai tüümiihiga kokku kõnõldus, et nä tulõva pühäpäävä õdagu vett pumpama ja hummugus om kaivik kuiv.

Pühäpääväs läts’ ilm väega külmäs, a tuud es saa kaia. Vasta õdagut korjassi mehe massina pääle, et truuba manu sõita.

Miihi olõminõ oll’ veidü karvanõ – nä olli vaihõpääl vast «vannakurja» pruuknu. Poodist müüdä sõitõn ütli mehe, et üts kõrralik külmärohi kulus är. Ma ütli, et tuu kõrralik jääs kül är, a et mehhil miil väega mõrrus es lännü, sai üts piit (vein) iks är võetus.

Jõudsõmi ilostõ kohalõ ja mehe naksiva tegutsõma. Ütli, et löövä kõgõpäält putka lämmäs – sis om vaihõpääl hää nõnna lämmistämä tulla.

Järgmidse hummogu sõidi tii pääle. Hiitümine oll’ suur: ei olõ miihi, ei olõ putkat, innõ unik tuhka putka asõmõl.

Mõtli, et äkki jäivä magama ja naksi tokiga tuhka segämä. Es lövvä midägi erilist – läts’ õkva kergembäs.

Märguti veidü aiga ja otsusti sõita poodi manu, et säält liina telefoniga kõlista.

Es saa kuki pall’o sõita, ku vastu tulliva kats sõpra, esi peris lõbusan tujun.

Küsüsmise pääle, kost sis tulõk om, kostsõ vanõmb miis: «Sai noorõlõ mehele pruuti otsman käütüs.»

A ku mehe silmäsi, et truuba man putka asõmõl laiutas tühi plats, jäivä nä õkvalt tõsitsõs.

Mis oll’ juhtunu: mehe küti putka lämmäs, lasiva veini är. Tuust jäi veitüs. Nä visksi viil puid ala ja lätsi külä pääle midägi veinile mano otsma. Sääl trehvsivä kokko lustiliisi kar’anaisiga ja pido oll’gi vallalõ.

Leinusõ Arvo

Kallis kos’ankäük
Koha Priidu tsehkendüs

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit