Timahavanõ Kagu-Eesti eelarvamusfestival «Ilm om hukan!» peetäs joba seo puulpäävä, 9. piimäkuul Eesti suurõtiimuusõumin Varbusõl. Kõnõldas tuust, miä mikandi inemiisil täämbä henge pääl, ja arotõdas ka üleilma asjo. Säänest jutupäivä tetäs Varbusõl joba kolmas aastak.

Kolmõ eräle ala pääl tulõ 12 arotust, mink teema küünüse mõtsa- ja kodokandi küsümüisist alkoholi- ja halduspoliitiga ni kliima ja rahvani vällä. Festivali kõrraldusõ iistvidäjä Rätsepä Ott löüd, et seo kolmõ aastaga, ku taad festivalli om peetü, om õnnistunu katta kõik laemba ütiskunnateema.

«Ma esi olõ jutuajamiisi tahtnu inämb köütä maakultuuri teemaga: seo om köüdetü mi mälu ja hindätiidmisega – olõmi jo maarahvas,» seletäs Rätsepä Ott.

Timahavanõ festival om tsipa tõõsõl aol ku varrampa. Kesksuvõ asõmõl peetäs taad piimäkuu alostusõn ja seokõrd ka puulpäävätsel pääväl. «Timahava otsustimi puulpäävä kasus, et võrrõlda, ku pall’o nädälipäiv osavõtmist mõotas. Varrampa om üteldü, et tüünädäli seen ei saa kõik tahtja arotama tulla. Näüs noh, midä sääne muutminõ and,» kõnõlõs Rätsep.

Nigu varrampa, tasus timahavagi festivalilõ tulla kõgõ perrega. «Olõmi ka latsi pääle mõtõlnu ja näile eräle programmi tennü. Et ka latsi sõnna kuulda olõs,» ütles Rätsepä Ott. Latsiala pääl saa meisterdä ja mängi, liiklustarkuisi oppi. Latsilõ om valla tett ka mahekohvik, kon saa massa naaratusõ ja aitumaga.

Rahmani Jan


Üte teemaala kullõja mineväaastadsõl eelarvamusfestivalil. Rahmani Jani pilt

TSIRELIKARVA ALA

12:00 MÕTS: Puu piät kasuma?
Arotasõ: Martin Arula, Meelis Seedre, Mihkel Kangur, Toomas Kiho, Urmas Vaino

13.45 KODOKANT: Külävanõmb – küläullikõnõ vai osalusdemokraatia garant?
Arotasõ:Ivika Nõgel, Janno Rüütle, Kaido Külaots, Monika Rogenbaum

14.45 SISEPAOSSIN OLÕMINÕ: Ärminegi ja tagasitulõgi
Arotasõ: Jan Rahman, Maarja Yano, Neeme Raud

15.45 PERÄNDIAASTAK: Tulõvikul om aolugu
Arotasõ: Aigar Piho, Annela Laaneots, Annika Vaalma, Evelin Leima, Helena Kudre, Laura Tillo, Lauri Õunapuu, Rainer Kuuba, Sirli Pohlak

ROHILINE ALA

12.00 HALDUSPOLIITIKA: Kas seo om haldusjaotus järgmäidsis aastakümnis?
Arotasõ: Aivar Viidik, Ülle Harju, Kersten Kattai

13.45 ALKOPOLIITIKA: Otav viin om inemise õigus!
Arotasõ: Helmer Hallik, Kristo Anderson, Märt Treier

15.00 TÜÜHÕIVÕ: Lõvva pitä ja edesi tiini!
Arotasõ: Andres Laisk, Janek Mäggi, Kerli Kõiv

16.30 CITIZEN TALK: Eurokülä mehe kõnõlõsõ vahtsõst poliitikast
Arotasõ: Igor Gräzin, Indrek Tarand, Ivari Padar, Urmas Paet, Martin Mölder

PIHLÕNÕ ALA

12.45 MEGATARISTU: Suurõ taristuinvesteeringu Eestin omma mõttõlda
Arotasõ: Alo Kirsimäe, Indrek Sarapuu, Janar Taal, Tanel Talve

13.45 NOORÕ: Miä hoit minno kinni, et ma maalt är ei lääs?!
Arotasõ: Anti Allas, Gerda Vares, Heiki Viismaa, Marit Oimet

14.45 #kuidasmekestame
Osalusarotus teemal «Mu kõgõ suurõmb hirm ja luutus»

16.30 KLIIMA: Ilm om hukan: kas nii jääski?
Arotasõ: Ain Kallis, Andres Tarand, Kaie Kriiska, Piia Post

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit