Hää talvõspordi talv


Timahavanõ talv uma parra lumõ ja parajidõ külmäkraatõga om hää talvõspordi tegijile. Mitmõl puul omma valla tettü vissiplatsi, suusaraa ja kelgumäe. Seo pilt om tett minevä pühäpäävä Haani suusastaadioni man. Rahmani Jani pilt

Jaga seod artiklit
2019-01-15T12:44:59+00:00