Esieräline pildivõigõlus kuts luudusliidsi pühäpaiku üles võtma

Rahvusvaihõlidsõlõ Hiisi pildivõigõlusõlõ oodõtas fotosiid pühämõtsust ja tõisist luudusliidsist pühäpaigust. Võigõlus taht väärtüstä põlitsidõ väepaiku kultuuri- ja luudusperändit, naidõ parhilladsõ saisu üles võtta ja juhti inemiisi pühhi paiku kaema ja hoitma.

Võigõlus tulõ joba 11. kõrd ja teemas omma luuduslidsõ (mitte ehitedü-istutõdu) pühäpaiga: pühä mõtsa, mäe, puu, kivi, viikogo ja muu. Vahtsõnõ om seokõrd tervüse-avvohind, miä andas pildi iist, kon pääl tervüsega köüdet tegemise vai as’a pühän paigan.

Pilte saa saata kooni 15. rehekuuni, ligemb teedüs: maavald.ee.

UL

Jaga seod artiklit
2018-08-28T12:42:53+00:00