Kae ka: Breidaksi Arved, «Üteline bussiliiklus». Uma Leht 8.06.2017
https://umaleht.ee/article/uteline-bussiliiklus/

Antslast bussiga Tartulõ sõitmisõs ei pea läbi Võru sõitma. Ümbreistmises kõgõ pasligumb liin om Tsirguliin.

Kell säidse istut Antslan Taliina bussi pääle, tult Tsirguliinan maha, oodat 15 minutit ja sõidat Tartu poolõ. Ja olõtki nigu kõpsti kell 9.15 Tartun. Tuu ei olõ ilda. Ma olõ sääl väega pall’u käünü ja mu meelest ei tüütä sääl ütski asutus inne kellä kümmet.

A misperäst inemise ülepää Tartun käävä? Edimäne põhjus olõsi vast tervüsehädä. Arst, kes määräs maainemisele vastavõtu inne kellä kümmet, piat olõma hirmsa pahanu nii patsiente ku ka esihindä pääle. Ma säändsiid ei tiiä.

Tõnõ põhjus Antsla inemisel Tartulõ minnä om raha. Antslan häötedi pank är ja Võru pank lõpõt sularaha välläandmise (jutt käü SEB pangast – toim). Kõgõ lähemb kotus umma rahha kätte saia omgi Tartu, aga pank tetäs sääl valla kell 10. Maamiis liinan ilma rahalda – toolõ või egäüts jala pääle sorista, nigu ütel’ mu kaonu unu, kuigi timä ütel’ tsipa inämb võru keeli. Nii et ma ei soovita ka kellä ütsäs Tartulõ sõita, pääleki peat sis mõistusõvastatsõlt varra sõitma nakkama. Tuud, kuimuudu bussi käävä, saat teedä bussiinfo telefoni 12550 päält.

Ja ei massa murõta ainult tüül käümise peräst, nigu Vinne aol kombõs oll’. Tuu asõmõl võinu küssü: kuimuudu saa Antsla inemine suurõmban liinan kinun, tiatrin vai kontserdil kävvü, ku tä kasutas bussiliiklust.

Võrun ei kuigimuudu, tagasisõit om ilmvõimalda. Aga oh imede ime, Valgan saa ja saat tagasi kah. Ei massa Valga suunda umast keelest ja meelest är kistuta.

Mille Valga Antsla rahvalõ viil kõrda lätt?

1) Antsla ilm lätt Valga ilmateatõga inämb kokku ku Võru umaga, kuigi maa om üts.

2) Paremb liiklus. Kaemalda toolõ, et seo Eesti Vabariigi aigu om raudtiiliiklus põhjalikult är retsitü, om Valga iks jäänü mii piirkonna kõgõ olulisembäs liikluskeskusõs, miä om loomulik, ku kaarti kaet.

3) Valga uulitside pääl liikva naasõ nägevä kenämbä vällä. Kas om asi kirivän peritolun vai tollõn, et Valgan om ammust aost ummõlust harrastõt, ei tiiä, aga pilt om kenämb ku Võrun.

4) Pall’ude Võrumaa inemiste, säälhulgan mu, haridus om omandõt Valgan ja tuust om jagunu terves elus, jääs tsipa ülegi. Määnestkipite om haridus siski täämbädse pääväni transpordiga kokku köüdet.

Nii et ilma Valgalda ei tasu Lõuna-Eesti asju käsitä.

Pulga Jaan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit