Arvada om pia egä võrokõnõ kuulnu vai lugõnu ummamuudu talossist, kon rihä-kirvõ asõmõl omma tüüriistus hää mõttõ ja suur tahtminõ ello Võromaal parõmbas muuta.

«Vunki mano!» luumistalgo tegevä õkva tuud, midä nimi ütles: andva seo kandi elolõ ja tegemiisile vunki. Seokõrd kutsutas talgolidsõ kokko 4.–6. mahlakuuni Varstu koolimajja.

Talossidõ iistvidäjä omma talvõ joosul saanu kokko hulga esi mõttidõga inemiisi. Egälütel om võimalus tulla ja üten märki. Oodõdu omma egäsugumaidsi mõistmiisi ja tiidmiisiga inemise.

«Vunki mano!» kodolehe pääl vunkimano.vorumaa.ee saa nätä, määndsit mõttit ja töid om vällä märgitü ja pakutu. Sääl saava ka talgolidsõ hinnäst kirja panda.

Margi Martin, üts luumistalossidõ iistvidäj

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit