Põlva muusõum oppas sandikombit

Seo nätäl, 6.–10. märdikuul saa Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin märdisandin käümise oppust. Kõnõldas, kuis sääne muud tull’ ja kuis omma santõ kombõ ao joosul muutunu.

Et om parasjago ka võro keele nätäl, saava keskmädse koolijao latsõ muusõumin mängi ka võrokeelist maastigumängu.

A katrinädälil, 20.–24.11 opatas säälsaman muusõumin katrisandikombit.

Kae mano: polvatalurahvamuuseum.ee.

UL

Jaga seod artiklit
2017-11-07T13:45:47+00:00